MELD FORKJØPSRETT

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Bratsberg Terrasse borettslag. Søknaden er ikke bindende før en event. kontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.


Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 11. juni klokken 12.00.
Medlem i PBBL
JaNeiØnsker bolig nr. ( i nummerert rekkefølge):
.